SÖK TILL STYRELSEN 2024!

Det börjar närma sig ett nytt styrelseår och nu har det blivit dags att öppna upp ansökningsperioden för VOX styrelse år 2024/2025!

Vill du eller någon du känner vara med och påverka och utveckla studentlivet både inom föreningslivet och utbildningen? Då borde du ansöka till VOX styrelse! Du kan även söka åt någon annan.

Vänligen se nedan eller på vår instagram @voxhig vad varje styrelsepost innebär och vad som krävs för att ansöka.

SÅHÄR ANSÖKER DU:
Mejla till styrelsen@voxhig.se ditt
– Namn
– Ålder
– Utbildning
– Vilken/vilka post/poster du söker
– Kort om dig själv

Skicka in din ansökan senast 31 december 23:59 så ses vi på årsmötet i februari 2024 där nya styrelsen röstas in! 🤩 Frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Ordförande: Som ordförande i VOX är det du som är ansvarig för att leda styrelsen framåt i dess arbete och se till att allt går rätt till. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat att kalla till och hålla i styrelsemöten, delta i ordföranderåd och vara en god och stöttande ledare till styrelsemedlemmarna för att se till att de trivs och klarar av sina arbetsuppgifter.

Vice ordförande: I rollen som vice ordförande är du en hjälpande hand till ordförande och har lite extra ansvar tillsammans med ordförande. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat att förbereda inför styrelsemöten, skriva styrelseprotokoll och självfallet stötta ordförande.

Ekonomiansvarig: I rollen som ekonomiansvarig i VOX har du ansvar för föreningens ekonomi, budget och konto. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat att ha det sista ordet över inköp och försäljning. Som ekonomiansvarig behöver du INTE ha någon tidigare erfarenhet av ekonomi.

Sexmästeriet: Sexmästeriet i VOX består av en sexmästare/sexmästarinna och en vice sexmästare/sexmästarinna, som tillsammans är eventansvariga! Arbetsuppgifter som ingår är bland annat att planera evenemang (t.ex. medlemsdagar) och att tillsammans med Gefleteknologerna planera insparken, sittningar och ovveinvigningar.

Informationsansvarig: Som informationsansvarig är du VOX egna influencer. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat att uppdatera sociala medier och medlemsregistret, dela event, samarbetspartners och nyheter som rör VOX medlemmar. Som informationsansvarig svarar du även på frågor som kommer in via sociala medier och mejl.

Utbildningsbevakare: Som utbildningsbevakare kan du sitta för sjuksköterske-, kriminologi-, socionomprogrammet eller programmet för internationellt socialt arbete. Arbetsuppgifter som ingår är bland annat att svara på studenters frågor om utbildningen, medverka på möten och svara på mejl, samt ha en nära kontakt med den enskilda studenten.

Näringslivsansvarig: Som näringslivsansvarig och vice näringslivsansvarig har ni det främsta ansvaret över VOX arbetsmarknadsdag Charisma! Det är ni som tar kontakt med företag som är intressanta för VOX medlemmar, samt med skolan för lokalutbyte. Ni arbetar även aktivt för att skapa goda kontakter med företag under styrelseårets gång!

Ledamot: Som ledamot i VOX har man inget specifikt ansvarsområde, utan har som uppgift att hjälpa och stötta de andra styrelsemedlemmarna med deras arbetsuppgifter.