Om VOX

För att du som student på Högskolan i Gävle (HiG) skall få en kvalitativ och givande studietid finns dels Kåren, som representerar samtliga studenter på HiG. Dels olika studentföreningar som representerar de olika utbildningsprogrammen.

Studentföreningen VOX (Vård och Omsorg i X-län) grundades 1999 och är en förening som vänder sig till studenter på sjuksköterske- och socionomprogrammen på Högskolan i Gävle. Från och med hösten 2013 har vi även ett kriminologprogram.

Vi som sitter i VOX styrelse har framför allt två huvuduppgifter; dels att se till att din utbildning håller så hög nivå som möjligt och att lärare och akademiledning lyssnar på synpunkter och önskemål från oss studenter.

Dels så ser vi också till att din studietid har mer att erbjuda än bara studietid. Vi arbetar med studiekvalitétsfrågor kontinuerligt och anordnar även cafékvällar, medlemsdagar och andra festligheter. Höstterminens stora höjdpunkt kommer att bli arbetsmarknadsdagen för sjuksköterske-, socionom- och kriminologstuderande på skolan; Charisma!

Du är alltid välkommen att vända dig till oss om det är något du undrar över, litet som stort. Vi är till för din skull!

 

Bli medlem:

Skälen att vara medlem i VOX är många och goda. Förutom att du genom din medlemsavgift gör det möjligt för oss att bedriva verksamheten så får du också medlemspriser i både VOX och vår samarbetsförening ”Gefleteknologernas” alla arrangemang.

För att bli medlem i föreningen betalar du 200 kronor för hela studietiden eller 100 kronor för ett år.

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5632-0286 eller swishar till vox-linjeförening på 1236930044 

När du blivit medlem i VOX är nästa steg för att bli en fullfjädrad student på HiG att köpa en gul fin overall. Kom igen det blir kul!