Bidrag

Hej kära studenter som har praktik i annan ort än sin studieort!

Att ha praktik är obligatoriskt inom våra program och många av oss hamnar i andra städer och kommuner utanför våra studieorter under praktiken. 

Vi vill hjälpa dig med boende- eller resebidrag så att alla kan genomföra sina praktiker!

Studentsektionen VOX Vård & omsorg i X-län finns till för dig som studerar till sjuksköterska, kriminologi, socionom och internationellt socialt arbete här inom Högskolan i Gävle. Nytt för i 2022 är att vi kan hjälpa flertalet studenter med ett stipendium för boende- eller resebidrag när praktiken utförs utanför sin studieort så det är behov av pendling eller tillfälligt boende. 

Nedan kommer riktlinjerna kring detta:

Riktlinjer för kompensation
av VFU-kostnader

Syfte

Detta dokument beskriver vilka VFU (verksamhetsförlagd utbildning) studenter som kvalificerar sig för bidrag av kostnad för VFU på annan ort.

Vidare specificeras vad som behövs för att få bidrag. 

Bakgrund

Många studenter vid högskolan i Gävle har VFU långt ifrån sin studieort. Detta medför att studenter en period får stå för dubbelhyra. Denna extra kostnad kan vara svår att hantera på enbart studielån och flera studenter har behövts hoppa av sitt program på grund av att de ej har råd. VOX anser att ekonomi inte ska vara något hinder för utbildning utan att alla ska kunna få ta del av den oavsett socioekonomisk tillhörighet.

Kriterier

  • Studenten ska vara studerande vid ett program inom VOX-sektionens upptagningsområde.
  • Studenten ska vara medlem i Gefle studentkår och därigenom i VOX.
  • Studenten ska ha en aktiv VFU-placering utanför den egna bostaden.
  • VFU-placeringen ska vara icke påverkbar från studentens sida.
  • Den bostad som studenten hyr utöver egen bostad ska ha rimlig kostnad.

Innan du ansöker om bidrag, tänk igenom dessa frågor:

Har du testat att byta plats med någon annan för att få en närmare placering?

Har du ansökt om utökat CSN-lån för resor? Merkostnadslån för studiepraktik finns under Studie- och praktikresa. 

Har du någon du känner i din placerade studieort du kan bo tillfälligt hos?

Ansökan

Sista ansökningsdag är 3 veckor innan den utsedda praktiken för studenten börjar. 

Ansökan sker per mail till ekonomi@voxhig.se ansökan ska innehålla:

  • Fullständigt namn och efternamn.
  • Personnummer.
  • Var personen har fått VFU-placering samt personens studieort.
  • Motiverande brev gällande varför studenten ska få bidrag. 
  • Beräknad kostnad för hela VFU-placeringen.

Godkännande att hantera personuppgifter i samband med kontroll av VFU-placering. Detta då vi kommer att behöva kontakta VFU-koordinator samt Gefle studentkår med namn och personnummer för att verifiera placering samt kårmedlemskap.

Hör av dig om du har frågor!