• Okategoriserade

    Årsmöte 21/2

    Onsdag den 21/2 kommer VOX att ha ett årsmöte där vi går igenom och godkänner den ekonomiska redovisningen och bokslutet för 2017. Det finns fortfarande poster kvar att söka till så vill du vara…